วัดความดันโลหิตที่บ้าน ทำอย่างไร ?

หมวดหมู่: บทความ

วัดความดันโลหิตที่บ้าน ทำอย่างไร ?

วัดความดันโลหิตที่บ้าน ทำอย่างไร ?

ความดันปกติ อยู่ที่เท่าไร ?

          ความดันโลหิต คือ แรงดันภายในหลอดเลือดแดง ที่เกิดจากการบีบตัวของหัวใจ เพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย
ประกอบด้วยเลข 2 ค่า คือ

- ค่าสูง เป็นค่าแรงดันในหลอดเลือดแดงขณะหัวใจบีบตัว (Systolic Blood Pressure)
- ค่าต่ำ เป็นค่าแรงดันในหลอดเลือดแดงขณะหัวใจคลายตัว (Diastolic Blood Pressure)

          ความดันโลหิตมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นๆ ลงๆ ตลอดทั้งวัน ซึ่งการตรวจวัดความดันในเวลาที่ต่างกันไม่จำเป็นต้องมีค่าเท่ากันเสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยกระตุ้นต่างๆ

          โดยทั่วไป ความดันโลหิตที่เหมาะสมของคนปกติ จะต้อง ไม่เกิน 120/80 ม.ม.ปรอท (โดยควรวัดความดันหลังจากนั่งพักอย่างน้อย 30 นาที และ 1 ชั่วโมง หลังรับประทานอาหาร ดื่มกาแฟ สูบบุหรี่ หรือ ออกกำลังกาย) แต่ไม่ควรเกิน 140/90 ม.ม.ปรอท และควรลดลงขณะพักหรือนอนหลับ ถ้าค่าเฉลี่ยเกิน 140/90 ม.ม.ปรอท จากการวัดความดันอย่างน้อย 2 ครั้ง ถือว่าเสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูง

วัดความดันโลหิตที่บ้าน ทำอย่างไร?

          สำหรับผู้ที่ต้องวัดความดันโลหิตด้วยตัวเองที่บ้าน เพื่อเป็นการควบคุมระดับความดันโลหิต หรือเป็นข้อมูลให้กับแพทย์เพื่อใช้ประกอบการรักษา ควรเตรียมตัวก่อนการวัดความดัน และจัดท่านั่งให้ถูกต้อง โดยการวัดความดันโลหิตที่บ้าน ควรวัดต่อเนื่องอย่างน้อย 7 วัน

วัดช่วงเช้า วัดความดันภายใน 1 ชั่วโมง หลังตื่นนอน และปัสสาวะแล้ว จำนวน 2 ครั้ง ติดกัน ห่างกันครั้งละ 1 นาที
วัดช่วงเวลาก่อนเข้านอน วัดความดัน 2 ครั้งติดกัน ห่างกันครั้งละ 1 นาที
นั่งเก้าอี้โดยให้หลังพิงพนัก เพื่อไม่ให้หลังเกร็ง เท้าทั้ง 2 ข้าง วางราบกับพื้น เพื่อให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย
วัดความดันโลหิตในแขนข้างที่ไม่ถนัด หรือข้างที่มีความดันโลหิตสูงกว่า โดยวางแขนให้อยู่ในระดับเดียวกันกับหัวใจ
ขณะวัดความดันโลหิตไม่กำมือ ไม่พูดคุยหรือขยับตัว
 วัดความดันหลังจากนั่งพักอย่างน้อย 30 นาที และ 1 ชั่วโมง หลังรับประทานอาหาร ดื่มกาแฟ สูบบุหรี่ หรือ ออกกำลังกาย

รายการเครื่องความดันโลหิต  รายละเอียดเพิ่มเติม

 

*ข้อมูลอ้างอิงจาก : โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพ (วันที่สืบค้าข้อมูล : 14 กรกฎาคม 2566)*

18 กรกฎาคม 2566

ผู้ชม 187 ครั้ง

Engine by shopup.com