เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ Infusion Pump?

หมวดหมู่: บทความ

เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ Infusion Pump?เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ Infusion Pump?

          ในกรณีฉุกเฉินผู้ป่วยที่มีอาการหนักไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ บางทีอาจจะไม่รู้สึกตัว มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับสารอาหารหรือยาทางหลอดเลือดดำ เพื่อการอยุ่รอดและเพื่อการรักษา ซึ่งการให้สารอาหารและยาทางหลอดเลือดดำดังกล่าว จะต้องถูกควบคุมจำนวนที่พอเหมาะและในระยะเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยให้พ้นจากภาวะวิกฤติได้

หลักการทำงานของเครื่อง Infusion Pump

          เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับการให้สารอาหารและยาทางหลอดเลือดดำ ซึ่งต้องการความละเอียดและความแม่นยำในปริมาณและอัตราเร็วที่ตั้งไว้เข้าไปในหลอดเลือดดำ (vein) ได้อย่างถูกต้อง เป็นเครื่องให้สารละลายหรือยาแก่ผู้ป่วยในกรณีที่ต้องการควบคุมหรือกำหนดจำนวนที่ให้แต่ละครั้งมีจำนวนแน่นอนและในระยะเวลาที่กำหนด

          ผู้ป่วยบางรายมีความจำเป็นจะต้องได้รับยาในปริมาณน้อยกว่า 1 มล./ชม. อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ซึ่งสามารถที่จะให้ยาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

รายการเครื่องผลิตออกซิเจนทั้งหมด  รายละเอียดเพิ่มเติม

 

11 มกราคม 2567

ผู้ชม 231 ครั้ง

Engine by shopup.com