ผู้ป่วยเจาะคอ ต้องให้ออกซิเจนแบบไหน ?การเจาะคอ (Tracheostomy) คือการเจาะเปิดรูตั้งแต่ด้านหน้าของลำคอเข้าไปถึงหลอดลม เพื่อต่อเครื่องช่วยหายใจหรือต่อเพื่อให้ออกซิเจนทางท่อเจาะคอเข้าไปสู่หลอดลม ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยหายใจง่ายขึ้น

อุปกรณ์การให้ออกซิเจนของผู้ป่วยที่เจาะคอจะมี 2 ลักษณะ คือ


1. อุปกรณ์ทำความชื้น (humidifier) แบบ bubble humidifier เป็น อุปกรณ์ที่ทำความชื้นโดยให้ออกซิเจนปุดผ่านใต้น้ำสายที่ต่อจากอุปกรณ์ให้ความชื้นจะเป็น ทาขี่ออสโตมี่แมส (Tracheostomy Mask) ลักษณะสายที่ต่อจะเป็นสายเล็ก

 

2.อุปกรณ์ทำความชื้น (humidifier) ชุดกระปุกปรับเปอร์เซ็นต์ อุปกรณ์ที่ให้ความชื้นในแบบละอองฝอย จะมองเห็นเป็นลักษณะควัน หลักการคือทำให้น้ำอยู่ในรูปของ ของเหลวที่มีอนุภาคขนาดเล็กเป็นฝอยละออง แขวนลอยในอากาศหรือออกซิเจนผ่านเข้าไปในทางเดินหายใจและปอด ให้ความชื้นสูง ใช้ต่อกับท่องวงช้าง การให้ออกซิเจนลักษณะนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีเสมหะเหนียวข้น ซึ่งการให้ออกซิเจนแบบนี้จะช่วยลดเสมหะเหนียวได้ และจะสามารถปรับความเข้มข้นออกซิเจนและความชื้นได้


ทั้งนี้การให้ออกซิเจนของผู้ป่วย ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์ว่าควรให้ออกซิเจนลักษณะแบบไหนจึงจะเหมาะสม


 

 

18 กันยายน 2563

ผู้ชม 223 ครั้ง

Engine by shopup.com